NASZA OFERTA

Książka przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb transakcji wewnątrz unijnych
 • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami
 • ustalanie wysokości miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie deklaracji VAT, zeznań rocznych, JPK oraz dostarczanie ich do US)
 • sporządzanie sprawozdań do GUS na podstawie danych wynikających z ksiąg

Kadry i płace

Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, zawieranie umów zleceń i o dzieło
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy

Dokumentacja i ewidencja płacowa

 • sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie deklaracji podatkowych z tytułu podatku dochodowego PIT– 4
 • sporządzanie informacji o dochodach rocznych pracowników PIT– 11

Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, rodzinny, macierzyński, opiekuńczy)
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy roczne

Dodatkowe usługi

 • wyprowadzanie zaległości księgowych i podatkowych
 • przygotowywanie dokumentów rejestrowych do US i ZUS
 • sporządzanie deklaracji rocznych
 • przygotowywanie dokumentacji finansowej do wniosków kredytowych/leasingowych
 • sporządzanie dokumentacji do Urzędów Pracy na podstawie uzyskanych danych

CHCESZ Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ LUB MASZ PYTANIA?