Księgi handlowe

Pełna księgowość należy do najbardziej rozbudowanej, a jednocześnie skomplikowanej formy rozliczania się z przychodów przedsiębiorstwa. Zobowiązuje ona do ewidencji wszystkich zachodzących w firmie zdarzeń gospodarczych. To zbiór zasad, który narzuca na przedsiębiorcę znacznie więcej obowiązków, niemniej ma to swoje zalety. Do niektórych z nich możemy zaliczyć możliwość szerokiej analizy finansowej, bieżącego monitorowania przychodów, kosztów oraz opracowanie własnej polityki rachunkowości. Większa dokładność i dbałość o szczegóły pozwala lepiej przeanalizować obrót pieniędzy w firmie. Dzięki temu możliwe jest optymalne zaplanowanie wydatków i inwestycji a także przewidzenie kwestii podatkowych na przyszłość.

Nasza usługa obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
  • sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-UE
  • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych
  • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego, rachunku zysków i strat, uzgadnianie sald, przygotowanie informacji dodatkowej
  • sporządzanie zeznań rocznych PIT, CIT

CHCESZ Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ LUB MASZ PYTANIA?